Quan điểm về tiền của tôi còn bạn thì sao?

Chào bạn, kiếm tiền là sự yêu thích của tôi, tuy nhiên những câu nói về kiếm tiền điển hình của tôi có phải là tư duy kiếm tiền cùa bạn không? Nếu bạn yêu tiền giống tôi, thì chúng ta đã cùng sở thích ngồi lại và chia sẻ về t…

Bất động sản có phải là một ý tưởng tốt để bạn đầu tư?

Khi bạn mới bắt đầu, đầu tư vào bất động sản, là đầu tư vào Ý TƯỞNG không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ áp dụng nó. Không hút thuốc là một ý kiến hay, tuy nhiên có rất nhiều người hút thuốc. Hãy chia câu hỏi thành hai câu hỏi…

Thị trường bất động sản khi nào mới giảm?

B ẠN THẤY ĐÚNG HAY RẤT ĐÚNG , tôi nghĩ rằng trong thời kỳ khủng hoảng, bất động sản vẫn là một lựa chọn an toàn! Tất cả các khoản đầu tư khác vẫn có rủi ro trong giai đoạn này, nhưng bất động sản và đất đai sẽ vẫn vững chắc, bởi …

Không tìm thấy kết quả nào